ประกันชีวิตระนอง, ไทยซัมซุงประกันชีวิตระนอง,

      
 
 

 

Thai Samsung

Life Insurance

 ไทย ซัมซุง ประกันชีวิต

 

By : www. ThaiSamsung-Life.com

E-mail : ThaiSamsunglifeRanong@gmail.com

Tel. 083 173 8981, Tel/Fax. 076 215 943

Contact Person : คุณบังอร มูลหา


บริษัท ไทย ซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ประกันชีวิต ที่มี สถานะ และ เสถียรภาพ ทางการเงิน ที่มั่นคงสูง โดยมี เตรื่องหมาย   เป็นประกัน

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคาร ชาญอิสระ2 ชั้น 15, กรุงเทพฯ

 


 

ตัวแทน บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จะต้องผ่านการอบรม อย่างเข้มงวด เพื่อที่จะมีความสามารถ,คุณสมบัติ และมี จรรยาบรรณ

โดยที่ ผู้เอาประกันภัย จะได้รับ ข้อมูล ที่ ถูกต้อง ชัดเจนโดยปราศจาก ความกังวล และได้รับผลประโยชน์สูงสุด.


การพิจารณาใบคำขอเอาประกันจะได้รับ การพิจารณา โดยยึดหลักความสุจริตใจ ตามเอกสารตามที่ผู้เอาประกันฯ แถลงไว้

ทั้งนี้ เพื่อการเรียกร้องค่าสินไหม,จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เอาประกันฯ กับแหล่งอื่นที่ พิจารณาเร็ว

อนุมัติเร็ว จะพบกับความ ยุ่งยากต่างๆ ตามมา ภายหลัง.

 


 

ไทยซัมซุงประกันชีวิต แตกต่างโดยสิ้นเชิง และมีความชัดเจน การันตี ผลตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขต่างๆ เช่น

"คาดว่าจะจ่ายขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท", ไทยซัมซุงประกันชีวิต จ่ายจริงตามสัญญา.

 

การรับประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ กันแล้ว เราให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับทุนประกันที่เท่ากัน

อีกทั้ง เบี้ยประกันยังถูกกว่า เสียอีก.

 

การประกันอุบัติเหตุ โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีค่าชดเชยรายได้ หรือในกรณีเสียชีวิต แม้นว่าจะเสียชีวิต โดยตรงจากอุบัติเหตุ หรือ

โรคภัยไข้เจ็บ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต ก็จ่ายทุกกรณี อย่าง ไม่มีเงื่อนไขใดๆ...นี่คือความแตกต่างที่มอบให้จาก  

 


 

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

ให้ผลตอบแทน ที่สูงกว่า ตรา   คือ สัญญลักษณ์ แห่ง คุณภาพ ระดับโลก

 


 

"เพราะชีวิตเรา มีคุณค่า มีราคา ที่ไม่สามารถประเมินได้"

1  คุณค่าทางครอบครัว

2  คุณค่าในการสร้างรายได้คือ ปัจจัย 4 ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต ที่จะต้อง ใช้จ่าย

    เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  ไม่ว่าเราจะอยู่ หรือไม่อยู่ก็ตาม.

    วันนี้ท่านได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ เพื่อตัว ท่าน และ คนที่ท่านรัก หรือ...ยังคะ ? 

 


"ท่านรักลูกและครอบครัว ตราบเท่าชีวิตของท่าน หรือ ตราบเท่าชีวิตของพวกเขา"

"เพราะว่า... พรุ่งนีี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน"


ออมเงินกับ ไทยซัมชุง ประกันชีวิต เพื่อ


 คุ้มครองชีวิต และสุขภาพ

 คุ้มครองอุบัติเหตุ และ ถูกลอบทำร้าย เป็นทุนการศึกษาบุตร ชดเชยรายได้ ที่ขาดหายไปเมื่อเจ็บป่วย, เกิดอุบัติเหตุ ทำงานไม่ได้ พินัยกรรมเงินสด วางแผนเกษียณอายุ ภาษีมรดก สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคลธรรมดา และ นิติบุคคล

 วิธีง่ายๆ ผ่อนรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, รายปี ผ่านช่องทางบัตรเครดิต, เงินสด หรือ เช็คธนาคาร


 ค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล HS 1300 HS 1900 HS 2500 HS 3200 HS 3800 HS 5000
 1) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 1,300 1,900 2,500 3,200 3,800 5,000
 2) ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ( ไอ.ซี.ยู ) สูงสุดไม่เกิน 7วัน  2,600 3,800 
5,000 
6,400 
7,600 
10,000 
 3) ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)  600 800 900 
1,000 
1,000 
1,000 
 4) ค่าแพทย์ผ่าตัด และ หัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 
50,000 
60,000 
70,000 
80,000 
90,000 
100,000 
 5) ค่าแพทย์วิสัญญี (วางยาสลบ) 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000

 6) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
 7) ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 
3,000 
4,000 
5,000 
6,500 
8,000 
10,000 
 8) ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 
40,000 
50,000 
 9) ค่า เอ็กซ์เรย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บต่อครั้ง
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
5,000 
    รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้งต่อโรค
263,100 
357,300 
442,500 
537,900 
614,600 
813,000
 

ความคุ้มครองที่สำคัญ 3 ประการ เมื่อประสพอุบัติเหตุด้วย  ประกันอุบัติเหตุ  ซัมซุง สมาร์ทไล้ฟ์


ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง ซัมซุง สมาร์ทไล้ฟ์  (ที่แตกต่างจาก PA หรือ ประกันอุบัติเหตุทั่วๆไป)

 
ความคุ้มครอง 3 ประการ
ซัมซุงสมาร์ทไล้ฟ์ 9018 ซัมซุงสมาร์ทไล้ฟ์ 9019
1) กรณีเสียชีวิต    
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย (รวมรับ) 425,000 850,000
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมรับ) 
225,000 450,000 
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ (รวมรับ)
100,000 200,000 
  • เสียชีวิตทุกกรณี !
25,000 
50,000 
     
2) ค่ารักษาพยาบาล 
   
  •  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก อุบัติเหตุ
25,000 บาท / ครั้ง 
30,000 บาท / ครั้ง 
     
3) ค่าชดเชยการขาดรายได้   ฿฿฿฿฿
   
  • กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง เนื่องจาก อุบัติเหตุ   
300 บาท / สัปดาห์ 
400 บาท / สัปดาห์ 
  •  กรณีสูญเสียอวัยวะ
   
      มือ, เท้า, สายตา รวมกัน 2 ข้าง 
200,000 
400,000 
      มือ, เท้า, สายตา รวมกัน 1 ข้าง 
120,000 
240,000 
      นิ้วหัวแม่มือ และ นิ้วชี้ 50,000 100,000
     
อัตรา เบี้ย ประกันภัย (บาท)  1,000/ปี, (2.7/วัน)
1,800/ปี, (4.9/วัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  1,763
Today:  2
PageView/Month:  71

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com